Nieuws


Innovatieaftrek vervangt octrooiaftrek

08/12

Innovatieaftrek vervangt octrooiaftrek
De fiscale stimulans voor de verwerving en het gebruik van octrooien, de zogenaamde octrooiaftrek, was bijzonder interessant. Misschien té interessant, want Europa vroeg in 2016 om het systeem op te doeken. België verving de octrooiaftrek door de zogenaam…
Lees meer

Amendement aangebracht aan wetsvoorstel om de regels van de VVPRbis te verstrengen vanaf 01/01/2022

07/12

Amendement aangebracht aan wetsvoorstel om de regels van de VVPRbis te verstrengen vanaf 01/01/2022
Waarover gaat het? In 2013 introduceerde de Belgische wetgever een fiscaal gunstregime ter versterking van het kapitaal van kmo-vennootschappen: de VVPRbis-regeling. Vennootschappen die opgericht zijn vanaf 1/7/2013 met een inbreng in geld of nieuwe inb…
Lees meer

Ondernemer in de kijker: het verhaal van Karel Van Den Eynde

02/12

Ondernemer in de kijker: het verhaal van Karel Van Den Eynde
De juiste man op het juiste moment. Zo rolde Karel, na een ontmoeting op een trouwfeest in zijn jonge twintiger-jaren, de wereld van het vastgoed in. Tien jaar lang baatte hij een immokantoor uit in Maastricht, en dan voelde hij dat het tijd was voor een …
Lees meer

De hervorming van de Vlaamse registratierechten

02/12

De hervorming van de Vlaamse registratierechten
In haar septemberverklaring kondigde de Vlaamse regering een fikse verlaging van de registratierechten aan, tenminste voor de aankoop van de eerste woning. Die tariefverlaging wordt meteen ook gecompenseerd door een tariefverhoging in andere situaties. Ee…
Lees meer

Huur: een mondeling akkoord geldt ook

02/12

Huur: een mondeling akkoord geldt ook
“Verba volant, scripta manent”. Een Latijns adagium dat zoveel betekent als “het gesproken woord vervliegt, het geschreven woord blijft”. Dat principe is een gezond principe, in vele opzichten, maar bij overeenkomsten mag u niet uit het oog verliezen dat …
Lees meer

Liquidatiereserve: wat is 5 jaar?

02/12

Liquidatiereserve: wat is 5 jaar?
Als een vennootschap dividenden uitkeert, dan is daar 30% roerende voorheffing (RV) op verschuldigd. Kmo’s kunnen die voorheffing vermijden door de winsten te reserveren (liquidatiereserve). Er is dan onmiddellijk een heffing van 10% verschuldigd, maar bi…
Lees meer

De strengere WLTP-norm die een hogere CO2 -uitstoot oplevert, moet dan toch niet verplicht gebruikt worden.

16/11

De strengere WLTP-norm die een hogere CO2 -uitstoot oplevert, moet dan toch niet verplicht gebruikt worden.
Om het aftrekbare percentage van de autokosten en het privé belastbaar voordeel te berekenen kan beroep gedaan worden op twee normen, de NEDC- en WLTP-norm. Deze laatste levert een hogere CO2-uitstoot op dan de NEDC-norm. Vanaf 1 september 2021 zou enkel …
Lees meer

De consumptiecheque wordt een coronapremie

16/11

De consumptiecheque wordt een coronapremie
Midden 2020 pakte de regering uit met de consumptiecheque. De werkgever mocht zijn personeel een bonus geven, vrij van belastingen en sociale zekerheid, tot maximum 300 euro. Een jaar later komt er een heruitgave van deze bonus (nu heet die ‘coronapremie’…
Lees meer

Wijziging aftrekbaarheid autokosten. Wat moet je hierover weten?

25/10

Wijziging aftrekbaarheid autokosten. Wat moet je hierover weten?
Fiscaliteit wijzigt voortdurend en ook de fiscale regels rond autokosten zijn recent aanzienlijk veranderd. Voor elke onderneming die wagens ter beschikking stelt aan personeel of aan haar bedrijfsleider, zullen deze nieuwe regels dan ook een gevoelige fi…
Lees meer