Betalingsuitstel kredieten verlengd tot 31 december 2020!

13 juli 2020


De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de economie. Dat zet druk op de financiële situatie van heel wat mensen.

Betalingsuitstel voor hypothecaire kredieten

Vaak neemt de afbetaling van het hypothecair krediet een flinke hap uit het gezinsbudget. Minister van Financiën Alexander De Croo, de NBB en Febelfin hebben daarom aangekondigd om mensen financieel te ondersteunen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis. Zo kan er betalingsuitstel van het hypothecair krediet worden aangevraagd voor maximaal 6 maanden.

Wie financieel getroffen is door de coronacrisis kan bij de bank een betalingsuitstel aanvragen van zijn of haar hypothecair krediet.

Wat?

Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet in het kader van de coronacrisis houdt in dat de kredietnemer gedurende maximaal 6 maanden zijn / haar krediet (en dit zowel voor kapitaal als intresten) niet moet afbetalen. Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt maximaal verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met andere woorden: de kredietnemer zal maximaal 6 maanden langer zijn/haar krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien.

De banken rekenen geen dossier- of administratieve kosten aan voor het opnemen van een betalingsuitstel.

Wie?

Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet kan aangevraagd worden door particulieren die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

1) Het inkomen is gedaald of valt volledig weg door de coronacrisis door:

 • tijdelijke of volledige werkloosheid
 • ziekte ten gevolge van Covid-19
 • sluiting van een zaak
 • overbruggingsmaatregelen

2) Er was op datum van 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op het hypothecair krediet waarvoor uitstel gevraagd wordt.

3) Het hypothecair krediet is aangegaan op de enige woning en de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s) (op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan).

4) Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank kleiner dan 25.000 EUR. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend.

Hoe?

 • Voor kredietnemers waarvan het netto maandinkomen van het gezin lager is dan of gelijk aan 1.700 euro: de kredietnemer kan de betaling van zijn / haar hypothecair krediet uitstellen zonder bijkomende interesten tijdens de uitstelperiode. Wanneer deze periode achter de rug is, hernemen de betalingen aan dezelfde maandlast als voorheen.
 • Voor alle andere kredietnemers: de kredietnemer kan de betaling van zijn / haar hypothecair krediet uitstellen. Wanneer de periode van uitstel achter de rug is, hernemen de betalingen aan een aangepaste maandlast omdat de uitgestelde interesten worden verrekend.

Wanneer?

Voor aanvragen die reeds werden gedaan kon er maximaal 6 maanden betalingsuitstel worden verkregen, en dit tot uiterlijk 31 oktober 2020. Wie reeds betalingsuitstel kreeg toegekend, kan een verlenging van het lopende betalingsuitstel tot 31 december 2020 aanvragen indien hij/zij, op het moment van de aanvraag voor de verlenging, nog steeds voldoet aan de voorwaarden.

De aanvraag tot verlenging van het betalingsuitstel dient te gebeuren tussen 1 september en 20 september 2020.

Betalingsuitstel voor ondernemingskredieten

Ook voor een onderneming kan het moeilijk worden om lopende kredieten bij de bank af te lossen. Zo kan er eveneens betalingsuitstel van het ondernemingskrediet worden aangevraagd voor maximaal 6 maanden.

Wat?

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet in het kader van de coronacrisis houdt in dat de onderneming / organisatie gedurende maximaal 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven wel verschuldigd.

Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met andere woorden: de kredietnemer zal maximaal 6 maanden langer zijn / haar krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien.

Er worden geen dossier- of administratieve kosten aangerekend voor het opnemen van een betalingsuitstel.

Wie?

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

1) De onderneming/ organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis:

 • de omzet of activiteit is of zal gedaald/ dalen;
 • er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
 • de overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming.

2) De onderneming/ organisatie is vast gevestigd in België.

3) De onderneming / organisatie had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020.

4) De onderneming / organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

Welke kredieten?

Een betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor één van de volgende ondernemingskredieten:

 • kredieten met een vast aflossingsplan
 • kaskredieten
 • vaste voorschotten

Wanneer?

Aanvragen die reeds werden gedaan , lopen maximaal 6 maanden tot 31 oktober 2020. Een onderneming/organisatie die reeds betalingsuitstel toegekend kreeg, kan een verlenging van het lopende betalingsuitstel tot 31 december 2020 aanvragen indien de onderneming/organisatie, om het moment van de aanvraag voor de verlenging, nog steeds voldoet aan de voorwaarden.

Voor initiële uitstellen die uiterlijk lopen tot eind september 2020, kan de aanvraag tot verlenging ten vroegste 30 dagen en ten laatste 10 dagen voor de eindvervaldag van het initiële uitstel gebeuren.

Voor initiële uitstellen die lopen tot eind oktober 2020, kan de aanvraag voor verlenging gebeuren tussen 1 september en 20 september 2020.

Een onderneming/organisatie die nu, maar voor 20 september 2020, betalingsuitstel aanvraagt, kan onmiddellijk betalingsuitstel verkrijgen tot 31 december 2020, mits ze aan de voorwaarden voldoet.

Bronnen

https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/charter-betalingsuitstel-hypothecair-krediet

https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/charter-betalingsuitstel-ondernemingskredieten

Meer nieuws lezen? Check ook deze:

Hoe bezorg ik efficiënt documenten aan mijn boekhouder?

25 november 2020

Hoe bezorg ik efficiënt documenten aan mijn boekhouder?
ONDERNEMERSVRAAG VAN DE WEEK You can count on us. Elke week beantwoordt FINIVO jullie (fiscale of financiële vraagstukken. Deze week ontvingen we de volgende vraag van een ondernemer: “Hoe bezorg ik efficiënt documenten aan mijn boekhouder?” Hierbij on…
Lees meer

1 aandeelhouder in NV of BV? Het kan, maar denk aan de bijkomende verplichting!

19 november 2020

1 aandeelhouder in NV of BV? Het kan, maar denk aan de bijkomende verplichting!
1 aandeelhouder in NV of BV? Het kan, maar denk aan de bijkomende verplichting! In het kader van de versoepeling en vereenvoudiging van het vennootschapslandschap voorziet het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) dat slechts 1 aande…
Lees meer

COVID-19: Vergeet niet tijdig jouw steunmaatregel in te dienen!

09 november 2020

COVID-19: Vergeet niet tijdig jouw steunmaatregel in te dienen!
Steunmaatregel - begin- en einddatum aanvragen in zicht Vergeet jullie steunmaatregelen niet aan te vragen voor de vooropgestelde einddatum! Vlaams Beschermingsmechanisme (Vlaanderen): Omzetdaling van minstens 60% voor maanden augustus en september 202…
Lees meer