Corona update: Nieuw fiscaal steunpakket.

18/03


Corona update: Nieuw fiscaal steunpakket.

De economische impact van het virus blijft zeer groot. Daarom besloot de federale regering enkele nieuwe steunmaatregelen goed te keuren en het bestaande steunpakket voor zelfstandigen, bedrijven en kwetsbare personen te verlengen tot eind juni 2021. Hierbij een overzicht van de 5 nieuwe maatregelen:

1. Belastingvoordeel kwijtgescholden huur

De opvallendste maatregel is echter gloednieuw: een belastingvermindering van 30% voor verhuurders die de huur kwijtschelden van huurders die hun zaak verplicht moesten sluiten wegens de coronamaatregelen. De maatregel is geldig voor de huur van de maanden maart, april en mei 2021. Per huurovereenkomst kan maximaal € 5000 per maand in aanmerking komen voor de belastingvermindering, per verhuurder maximaal € 45000. In de vennootschapsbelasting wordt het voordeel toegekend onder de vorm van een niet terugbetaalbaar belastingkrediet.

2. BTW en Accijnsrechten: lagere nalatigheidsinteresten

   Voorts wil de regering de tarieven voor nalatigheids- en moratoriuminteresten in de BTW en accijnsrechten aligneren op die in de inkomstenbelastingen. Dat wil zeggen dat het tarief drastisch zal dalen van 9,6% tot respectievelijk 4 en 2%. Ook de hoge BTW-boete voor te late betaling zal gemilderd worden en dalen van 15% naar 10%. Zowel de aanpassing van de interestvoeten als de boete geldt enkel voor het tweede kwartaal 2021.

   3. Verlaging minimumdrempels teruggave van BTW

   Met ingang van 1 januari van dit jaar werd reed beslist dat startende bedrijven elke maand een terugbetaling van hun BTW-krediet kunnen vragen. Voortaan kan men voor kleinere bedragen een teruggave van de BTW vragen. De nieuwe drempels zijn: € 400 voor periodieke aangiften, € 50 voor starters of eindejaarsgiften.

   4. Afschaffing decembervoorschot BTW én BV

   Ten slotte wordt het decembervoorschot in de BTW vanaf december 2021 definitief afgeschaft, in december 2020 gebeurde dit al eenmalig. Nieuw is dat dit jaar tegelijk ook het decembervoorschot in de bedrijfsvoorheffing (art. 412, lid 4 en 5, WIB 92) afgeschaft wordt.

   5. Verhoging thuiswerkvergoeding

   De forfaitaire terugbetaling van eigen kosten van de werkgever tot een maximumbedrag van € 129,48 wordt veralgemeend. De administratie zal dit nu ook aanvaarden buiten de context van de corona pandemie (zie ook tijdelijke verhoging binnen context corona pandemie). De terbeschikkingstelling of terugbetaling door de werkgever van kantoormeubilair en informaticamateriaal die noodzakelijk zijn om de beroepsactiviteit thuis op een normale wijze uit te voeren, geeft geen aanleiding tot het belasten van een voordeel van alle aard. Voor meer informatie zie bijdrage Thuiswerkvergoeding.

   Indien je meer informatie wenst over deze update neem dan gerust contact op met jouw Finivo adviseur.

    We’re always looking for talented people.

    Kom jij ons team versterken?

    Meer nieuws lezen? Check ook deze:

    Nieuwe Vlaamse steunmaatregelen

    02/04

    Nieuwe Vlaamse steunmaatregelen
    Finivo houdt jullie graag op de hoogte van de nieuwste steunmaatregelen die de overheid lanceert. Daarom lichten we in deze nieuwsflash de extra Vlaamse steunmaatregel 5 en het 'Globalisatiemechanisme' toe.Vlaams beschermingsmechanisme 5 Wie kan deze pre…
    Lees meer

    Vanaf wanneer wordt mijn vennootschap juridisch en fiscaal als een grote vennootschap beschouwd en wat zijn de gevolgen hiervan?

    29/03

    Vanaf wanneer wordt mijn vennootschap juridisch en fiscaal als een grote vennootschap beschouwd en wat zijn de gevolgen hiervan?
    VRAAG VAN DE ONDERNEMER You can count on us. Elke week beantwoordt FINIVO jullie fiscale of financiële vraagstukken. Deze week ontvingen we de volgende vraag van een ondernemer: “Vanaf wanneer wordt mijn vennootschap juridisch en fiscaal als een grote v…
    Lees meer

    Thuiswerkvergoeding. Welke nieuwe regels zijn van kracht?

    18/03

    Thuiswerkvergoeding. Welke nieuwe regels zijn van kracht?
    Door de coronacrisis werken veel werknemers noodgedwongen van thuis uit. Omdat er over thuiswerkvergoedingen heel wat onduidelijkheid heerste, heeft de fiscus nieuwe regels vastgelegd voor werkgeverstussenkomsten in thuiswerk. Die regels zijn van toepas…
    Lees meer