Heeft Corona een impact op jouw onderneming?

15 december 2020


Hebben de verstrengde federale coronamaatregelen een impact op jouw onderneming? Dan kan je een beroep doen op een premie waarmee je de terugloop in ontvangsten kan overbruggen.

Voor wie?

Vlaamse ondernemingen getroffen door verstrengde coronamaatregelen kunnen een beroep doen op het Vlaams beschermingsmechanisme.

Voor wat?

Ondernemingen met een omzetverlies van minstens 60% of die opnieuw verplicht gesloten zijn komen in aanmerking.

Hoeveel steun?

De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019. Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun.

Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan.

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

Periode 1 oktober tot 15 november 2020

Je dient een aanvraag in voor het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme voor de periode van 1 oktober tot 15 november 2020. In dat geval moet je altijd de omzetdaling van minstens 60% aantonen. Je vult het omzetcijfer (exclusief btw) in van de periode 1 oktober tot 15 november 2019.

De maximale steun bedraagt:

  • € 11.250 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers;
  • € 22.500 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers;
  • € 60.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer.

Er is een minimum steunbedrag voorzien van €1.000.

Periode 19 oktober tot 15 november 2020

Je dient een aanvraag in voor het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme voor de periode van 19 oktober tot 15 november 2020. In dat geval moet je altijd de omzetdaling van minstens 60% aantonen. Je vult het omzetcijfer (exclusief btw) in van de periode 19 oktober tot 15 november 2019.

Cafés en restaurants die verplicht gesloten werden vanaf 19 oktober 2020 en andere sectoren die verplicht gesloten werden sinds 23 oktober 2020 kunnen ervoor kiezen om een aanvraag in te dienen voor de periode vanaf de verplichte sluitingsdag tot 15 november 2020. Je vult dan het omzetcijfer (exclusief btw) in van 2019 voor die overeenstemmende periode tot 15 november. In dat geval hoef je de omzetdaling van minstens 60% ten gevolge van de coronamaatregelen niet aan te tonen.

De maximale steun bedraagt:

  • € 7.500 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers;
  • € 15.000 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers;
  • € 40.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer.

Er is een minimum steunbedrag voorzien van €600.

Aanvragen

Vraag het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme aan via de roze knop op de VLAIO-webpagina.

Je hebt tijd tot uiterlijk 31 december 2020.

Vlaams Beschermingsmechanisme 3

Periode 16 november tot en met 31 december 2020

De Vlaamse Regering besliste het Vlaams beschermingsmechanisme ook toe te kennen voor de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020, dit als het “Vlaams beschermingsmechanisme 3”.

Een aanvraag indienen kan vanaf 4 januari 2021 tot 15 februari 2021.

De maximale steun voor de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020 bedraagt:

 • € 11.250 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers;
 • € 22.500 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers;
 • € 60.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer.

Er is eveneens een minimum steunbedrag voorzien van € 1.000 voor de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020.

Meer info op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-3

Meer nieuws lezen? Check ook deze:

Fiscaal Accountant Wim D. aan het woord. : “Finivo stimuleert haar medewerkers om alles uit zichzelf te halen.”

13 januari 2021

Fiscaal Accountant Wim D. aan het woord. : “Finivo stimuleert haar medewerkers om alles uit zichzelf te halen.”
FINIVO laat regelmatig een medewerker aan het woord over zijn of haar functie en ervaringen. Lees in de rubriek “Medewerker aan het woord” meer over onze manier van werken en de belofte “You can count on us” aan onze klanten. En hoor van (misschien wel jo…
Lees meer

Preventie COVID-19 op de werkvloer

12 januari 2021

Preventie COVID-19 op de werkvloer
Hoe zonder kleerscheuren door de flitscontrole geraken op de werkvloer? Gezien het stijgend aantal controles door de sociale inspectie op het toepassen van de COVID-19 maatregelen hebben we voor jullie de belangrijkste aandachtspunten hieronder opgesomd.…
Lees meer

Crisismaatregelen 2021

07 januari 2021

Crisismaatregelen 2021
Steunmaatregelen 2021. Wat mag je verwachten? Sinds maart 2020 heeft de regering een reeks maatregelen getroffen om zelfstandigen bij te staan in de coronacrisis. Ondertussen heeft de regering de verlenging van de tijdelijke crisismaatregel overbruggings…
Lees meer