Je bedrijf verkopen of een bedrijf kopen? Eerste stappen in de share deal

22/02


Dit artikel maakt deel uit van een reeks bijdragen over zowel de procedure als de bijzondere aandachtspunten bij de overname van een bedrijf. Deze bijdrage is de derde bijdrage in de reeks.

  Zoals reeds toegelicht in de inleidende bijdrage, kan je een bedrijf op 2 manieren overnemen. Ofwel neem je bepaalde activa (i.e. Asset deal) over, ofwel neem je de aandelen over (i.e. Share deal). De keuze voor de ene of de andere overname hangt van een aantal factoren af en dient in het kader van jouw wensen en specifieke situatie te worden beoordeeld. In de vorige bijdrage hebben we de Asset deal toegelicht. In deze bijdrage zullen wij verder ingaan op de Share deal, meer bepaald de eerste stappen in dit proces, de Non-Disclosure Agreement of geheimhoudingsovereenkomst (“ NDA”) en de Letter Of Intent of een intentieverklaring (“LOI”).

  Wat is een Share deal?

  Laat ons eerst nog eens stilstaan bij wat een Share deal is. In tegenstelling tot een Asset deal, neem je hier de aandelen over van het bedrijf dat je wenst te kopen en zal je dus eigenaar worden van alles wat er in deze vennootschap aanwezig is. Zowel de activa, als de passiva. Bij een Share deal koop je de aandelen van de huidige aandeelhouders en dus van de eigenaars van de vennootschap en zal je dan onrechtstreeks de eigenaar worden van al de onderliggende activa en passiva, zoals bijvoorbeeld het onroerend goed van de vennootschap maar ook de eventuele hypothecaire lening die nog loopt. Dit betekent dat je dus ook alle risico’s en verplichtingen overneemt. Al kan je je hier ook wel tegen beschermen, via de koop-verkoopovereenkomst (SPA). Maar hierover meer in de volgende blog.

   Een Share deal bestaat meestal uit onderstaande stappen.

   In deze bijdrage gaan de we NDA en de LOI nader toelichten.

   Non-disclosure agreement (NDA)

   Voor je informatie uitwisselt over je bedrijf met de overnemer kan je best starten met de ondertekening van de NDA. De overnemer van je aandelen zal namelijk heel wat informatie over jouw vennootschap wensen te ontvangen of inkijken alvorens over te gaan tot de aankoop van jouw aandelen. Het kan zijn dat de overnemer een concurrent of sectorgenoot van je is, dan zal je natuurlijk willen vermijden dat hij alle informatie die hij ontvangt in het kader van een potentiële overname zal misbruiken. In het kader van de informatie uitwisseling zal je hoogstwaarschijnlijk jouw klantenlijst, interne boekhouding, interne procedures, kortom de interne keuken van jouw bedrijf delen. Je zal dan uiteraard willen vermijden dat de overnemer deze informatie misbruikt door bijvoorbeeld jouw klanten te benaderen, jouw kernpersoneel af te werven of jouw werkwijze over te nemen. Met de NDA kan je je juridisch beschermen tegen dergelijke misbruiken van de verschafte informatie. In de NDA worden er dan ook de nodige sancties voorzien in het geval van schendingen.

    Weet dat de ondertekening van de NDA niet betekent dat jouw bedrijf al verkocht is. In deze fase wordt alleen een omgeving gecreëerd waarin veilig informatie kan worden uitgewisseld.

    Letter of intent (LOI)

    Na ondertekening van de NDA is er een vertrouwelijke omgeving gecreëerd om bepaalde informatie over te maken aan de toekomstige overnemer en zullen er al eerste onderhandelingsgesprekken plaatsvinden.

    • In deze fase bereiken beide partijen al een akkoord over een aantal grote lijnen, een principeakkoord, en ondertekenen zij dan een LOI.
    • Deze LOI bevat de elementen die voor de overnemer van essentieel belang zijn. Vaak wenst de overnemer een bepaald bedrijf over te nemen in het kader van een gekozen strategie. Stel dat de overnemer een schoenenwinkel heeft waar hij zelf aangekochte schoenen verkoopt, maar naar de toekomst wenst hij ook zelf schoenen te ontwerpen en maken. In dat geval kan het interessant zijn om een bedrijf over te nemen met als hoofdactiviteit het ontwerpen en produceren van schoenen. Wat kan hier als essentieel worden beschouwd? Dat dit bedrijf dan eigenaar is van de nodige vergunningen om deze activiteit uit te oefenen en ook de eigenaar is van het fabrieksgebouw. Indien deze elementen toch niet aanwezig blijken te zijn, heeft het voor de overnemer geen toegevoegde waarde om dit bedrijf over te nemen. Dit kan dan als opschortende voorwaarde worden opgenomen in de LOI.
    • Verder omvat de LOI ook hoe het overnameproces verder zal verlopen, een tijdslijn, en vaak ook al een indicatie van de overnameprijs.
    • De LOI is eigenlijk een voorakkoord die op dergelijke wijze wordt opgesteld dat de overnemer niet zomaar meer kan afhaken. Het is voor beide partijen belangrijk om in deze fase te bespreken welke elementen essentieel zijn voor hen. Zodat indien er elementen zouden ontbreken, zij kunnen afzien van de koop-verkoop.

    In deze fase is het dan aangeraden om je op correcte wijze te laten adviseren en je te laten bijstaan in de opmaak van de LOI om achteraf niet voor pijnlijke verrassingen te komen te staan.

    Conclusie

    Een Share deal verloopt niet zonder risico’s! Heb je concrete plannen om je bedrijf te verkopen of een bedrijf over te nemen? Finivo adviseert. Zowel de juristen als onze boekhouders zijn hier specialisten ter zake! Contacteer ons voor meer informatie via juridisch@finivo.be.

      We’re always looking for talented people.

      Kom jij ons team versterken?

      Meer nieuws lezen? Check ook deze:

      3 tips voor het herkennen van phishing

      05/05

      Phishing is een vorm van internetfraude. Via mail worden mensen opgelicht door ze te lokken naar een valse website om ze daar te laten inloggen met hun inlognaam en wachtwoord of hun bankrekeningnummer. Oplichters sturen momenteel e-mails in naam van de …
      Lees meer

      Webinar 11 mei / 12 mei

      26/04

      Webinar 11 mei / 12 mei
      VERDUURZAMEN VAN JE WAGENPARK. HOE PAK JE DAT AAN? Je wilt het wagenpark zo efficiënt mogelijk verduurzamen. Maar hoe pak je dat slim aan? En is dit al interessant voor jouw onderneming? Op 11 en 12 mei adviseren Andreas Ophelders van Finivo, Ellen Vande…
      Lees meer

      Nieuwe btw-verlaging voor horeca, ook voor alcohol

      21/04

      Nieuwe btw-verlaging voor horeca, ook voor alcohol
      Om de cafés en de restaurants te ondersteunen komt er een tijdelijke btw-verlaging. Zowel op maaltijden als op dranken moet tot eind september slechts 6 procent btw worden aangerekend. Als de coronacijfers het toelaten, kunnen de cafés en de restaurants …
      Lees meer