Naleving van het WVV

07/10


De nieuwe (zij het niet zo nieuwe) Code voor vennootschappen en verenigingen is sinds 1 mei 2019 van kracht. Dit betekent dat elke vennootschap die na deze datum wordt opgericht, aan de nieuwe wettelijke bepalingen moet voldoen. Voor vennootschappen die reeds vóór deze datum bestonden, zijn de regels anders:

  • Sinds 1 januari 2020 zijn de dwingende en aanvullende bepalingen van de WVV van rechtswege van toepassing op deze vennootschappen. Dit betekent bijvoorbeeld dat een bvba sinds deze datum als een bv moet worden beschouwd
  • Vanaf de eerste wijziging van de statuten na deze datum, is het verplicht de bepalingen van de statuten die niet in overeenstemming zijn met de WVV te wijzigen. In het onderstaande voorbeeld zou dit betekenen dat in de statuten uitdrukkelijk wordt vermeld dat de vennootschap een bv is.
  • Deze statutenwijziging mag niet plaatsvinden na 31 december 2023, anders kunnen de bestuurders aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van de niet-naleving van de nieuwe wetgeving. Het bovenstaande voorbeeld van de vennootschapsvorm is misschien triviaal, maar er kunnen zich andere, belangrijkere gevallen voordoen.

Met het oog op de rechtszekerheid is het dus van essentieel belang dat de Code wordt nageleefd, anders kunnen zich onverwachte gevolgen voordoen (ongeldigheid van bepaalde besluiten, aansprakelijkheid van bestuurders, ...).

Typisch voor bv's zijn hier enkele belangrijke veranderingen, naast terminologische veranderingen (verandering van bvba in bv, verandering van de naam van de managers in "bestuurders"):

  • Het begrip kapitaal zal verdwijnen en zal worden beschouwd als niet-beschikbaar aandelenkapitaal.
  • Door het verdwijnen van het kapitaal is er nu ook meer flexibiliteit met betrekking tot de verdeling van de rechten van de aandeelhouders, alsmede de mogelijkheden om aandelen uit te geven of over te dragen.
  • En zo verder.

Voor de wijziging van de statuten is de tussenkomst van een notaris vereist. Naarmate de termijn van 31 december 2023 nadert, zullen hun diensten het waarschijnlijk steeds drukker krijgen met dit soort verzoeken. Om het zekere voor het onzekere te nemen, kan je dus best niet tot het laatste moment wachten.

Het is ook raadzaam van deze gelegenheid gebruik te maken om eventuele andere wijzigingen aan te brengen die in jouw geval noodzakelijk kunnen zijn, bijvoorbeeld door je doel aan te passen indien sommige van je activiteiten zijn gewijzigd, of door het oude kapitaal van je bv om te zetten in beschikbare reserves, enz.

We’re always looking for talented people.

Kom jij ons team versterken?

Meer nieuws lezen? Check ook deze:

Medewerker in de kijker: Maxime

18/10

Medewerker in de kijker: Maxime
Hard werken, dat is hoe je ergens komt in het leven. Deze ingesteldheid werd hem met de paplepel ingegeven. In combinatie met zijn liefde voor cijfers en zijn innovatieve kijk op dossiers, zit Maxime bij Fidiaz helemaal op zijn plek. Hoe het werken in tea…
Lees meer

Verlaging van de registratierechten in Vlaanderen naar 3%

11/10

Verlaging van de registratierechten in Vlaanderen naar 3%
Koop je in 2022 een huis of appartement en is dit je eerste woning, dan betaal je vanaf dan nog slechts 3% registratierechten in de plaats van momenteel nog 6%. De aanpassing van de registratierechten werd aangekondigd in de Septemberverklaring van Vlaams…
Lees meer

Draait de nieuwe bestuurder mee op voor fouten van voorgangers?

07/10

Draait de nieuwe bestuurder mee op voor fouten van voorgangers?
Je aanvaardt een bestuursmandaat in een vennootschap met een mooi verleden. Althans, dat dacht je want na korte tijd vallen de spreekwoordelijke lijken uit de kast. Of sterker nog: je wordt binnengehaald als de man of vrouw die de onderneming weer op het …
Lees meer