Nieuwe coronamaatregel: investeringsaftrek naar 25%

16 juni 2020


De zogenaamde superkern lanceerde vrijdag een aantal nieuwe steunmaatregelen om bedrijven door de coranacrisis te loodsen. Één van deze maatregelen is het optrekken van de investeringsaftrek naar 25%. De superkern wil hiermee investeringen in en door ondernemingen stimuleren.

Fiscaal voordeel

De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij een bepaald percentage van de waarde van investeringen afgetrokken kan worden van de belastbare winst. Dit jaar lag de investeringsaftrek standaard op 8%. Voor investeringen in digitale activa bedroeg de aftrek 13,5% en voor investeringen in de beveiliging van beroepslokalen 20,5%.

De aftrek voor alle investeringen in vaste, afschrijfbare activa die gebeuren tussen 12 maart en 31 december 2020 wordt dus eenmalig verhoogd tot 25%. Dat betekent concreet dat een onderneming deze investeringen, naast zijn afschrijvingen, voor 25% kan aftrekken van de belastbare basis.

Wie kan de investeringsaftrek genieten?

Eenmanszaken, vrije beroepers en ‘kleine’ ondernemingen kunnen aanspraak maken op het voordeel. Een onderneming is klein als ze voor het laatst afgesloten boekjaar aan volgende voorwaarden voldoet:

  • Niet meer dan 50 werknemers;
  • Jaaromzet exclusief btw beperkt tot 9 miljoen euro;
  • Balanstotaal van hoogstens 4,5 miljoen euro.

Om in aanmerking te komen voor de investeringsaftrek mag je slechts één van deze criteria overschrijden.

Meer nieuws lezen? Check ook deze:

Vraag nu de corona ondersteuningspremie aan!

05 augustus 2020

Vraag nu de corona ondersteuningspremie aan!
Ondernemers met nog steeds een groot omzetverlies kunnen een aanvullende premie aanvragen. Indienen kan tot en met 15 augustus! De corona ondersteuningspremie bedraagt €2000. Voor wie een bijberoep uitoefent bedraagt de premie €1000. Voor wie? Ondernem…
Lees meer

Uitstel van betaling van de vennootschapsbijdrage door de coronacrisis

27 juli 2020

De “jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen” is een sociale bijdrage die vennootschappen moeten betalen ter financiering van de pensioenen en van de ziekteverzekering van zelfstandigen. Ook i…
Lees meer

Betalingsuitstel kredieten verlengd tot 31 december 2020!

13 juli 2020

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de economie. Dat zet druk op de financiële situatie van heel wat mensen. Betalingsuitstel voor hypothecaire kredieten Vaak neemt de afbetaling van het hypothecair krediet een flinke hap uit het gezinsbudget. M…
Lees meer