Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

20 maart 2020


Zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het coronavirus kunnen een financiële uitkering ontvangen.

Voor wie

Zelfstandigen in hoofdberoep

Ook starters komen in aanmerking, net als zelfstandigen die nog onbetaalde sociale bijdragen hebben.

Voor wat

Onderbreking van de activiteit ten gevolge van het coronavirus

Zelfstandige moet onderneming verplicht sluiten (bv. horeca)

Deze zelfstandigen hebben automatisch recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020.

Het speelt hierbij geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is. Kunnen bijvoorbeeld ook de volledige financiële uitkering genieten:

Handelszaken die verplicht op afspraak moeten werken

Restaurant dat zijn verbruikszaal sluit en overschakelt op afhaalgerechten

Zelfstandige sluit onderneming uit voorzorg/te weinig klanten

De zelfstandige die zijn activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen (maar minder dan een volledige maand) onderbreekt zal aanspraak kunnen maken op een financiële uitkering die varieert tussen 25% en 100% van het bedrag van de maandelijkse uitkering.

Deze onderbreking moet volledig zijn.

Zelfstandige bedrijfsleider of bestuurder

Zelfstandigen die onder de vorm van een vennootschap werken en hun onderneming volledig moeten sluiten omwille van de maatregelen in het kader van het corona-virus, zullen ook recht hebben op de financiële uitkering. Het feit dat de zelfstandige bedrijfsleider of bestuurder nog bezoldigingen ontvangt van de vennootschap, is geen beletsel om het overbruggingsrecht te genieten.

Maandelijkse financiële uitkering

Om de gezinssituatie te bepalen volstaat een verklaring op eer van de zelfstandige.

Aanvraagprocedure

Aanvraagformulier zijn beschikbaar op de site van je sociale verzekeringsfonds. Je kan dit document dan per mail terugbezorgen aan hen.

Meer nieuws lezen? Check ook deze:

Vraag nu de corona ondersteuningspremie aan!

05 augustus 2020

Vraag nu de corona ondersteuningspremie aan!
Ondernemers met nog steeds een groot omzetverlies kunnen een aanvullende premie aanvragen. Indienen kan tot en met 15 augustus! De corona ondersteuningspremie bedraagt €2000. Voor wie een bijberoep uitoefent bedraagt de premie €1000. Voor wie? Ondernem…
Lees meer

Uitstel van betaling van de vennootschapsbijdrage door de coronacrisis

27 juli 2020

De “jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen” is een sociale bijdrage die vennootschappen moeten betalen ter financiering van de pensioenen en van de ziekteverzekering van zelfstandigen. Ook i…
Lees meer

Betalingsuitstel kredieten verlengd tot 31 december 2020!

13 juli 2020

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de economie. Dat zet druk op de financiële situatie van heel wat mensen. Betalingsuitstel voor hypothecaire kredieten Vaak neemt de afbetaling van het hypothecair krediet een flinke hap uit het gezinsbudget. M…
Lees meer