Verenigingswerk: wat is er gewijzigd op 1/1/2021!?

11/02


Het Grondwettelijk Hof heeft eerder dit jaar de regels op het bijklussen (onbelast bijverdienen) vernietigd. Voor de sportsector heeft Het Parlement een nieuwe wet goedgekeurd met een aangepaste regeling voor 2021. Het is een tijdelijke oplossing voor 1 jaar!

Activiteiten:

 • animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt;
 • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden";
 • conciërge van sportinfrastructuur;
 • hulp en ondersteuning bieden op occasionele of kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of het opnemen van een logistieke verantwoordelijkheid bij activiteiten in de sportsector;
 • hulp bieden op occasionele of kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties (zoals websites) in de sportsector;
 • verstrekker van opleidingen, lezingen, en presentaties in de sportsector.

Opgelet: werken in onroerende staat komen hier niet in aanmerking (vb verbouwen kantine, aanleg van terreinen,…)

De vereniging dient een solidariteitsbijdrage van 10% (RSZ) te betalen op de overeengekomen vergoeding. De te betalen belasting (personenbelasting) op deze vergoeding bedraagt eveneens 10% . Dit is 20% op de vergoeding na aftrek van een kostenforfait van 50%.

Vrijwilligerswerk binnen een vereniging is verschillend van het bovenstaande. Zij kunnen enkel een vergoeding krijgen voor hun onkosten. Deze onkosten kunnen via een forfait vergoed worden van ma 35,41 euro per dag of 1.416,16 euro per jaar. Dit kan verhoogd worden tot 2.600,90 euro voor bepaalde functies. Deze vergoeding ondergaat geen belasting en heeft weinig administratie nodig.

Het verenigingswerk daarentegen vraagt wel wat administratie (zoals verplichte contracten) en een online aangifte. Alle informatie (inclusief voorbeeldcontracten) vind je op de website van Verenigingswerk! In de loop van februari is daar ook de onlinedienst voor aangifte ter beschikking.


Voorwaarden:

 • men moet minstens 18 jaar oud zijn
 • men moet naast zijn verenigingswerk “gewoonlijk en hoofdzakelijk” een beroepsactiviteit uitoefenen (bediende, gepensioneerde,…)
 • maximaal mag men maandelijks gemiddeld 50 uren besteden aan verenigingswerk
 • wanneer men zich als verenigingswerker voor meerdere organisaties in zet, dan worden alle uren die gepresteerd werden voor de verschillende organisaties samengeteld
 • er dient een schriftelijke overeenkomst gesloten te worden.
 • minimaal vergoeding van 5 euro per uur
 • maximum vergoeding van 6.340 euro per jaar
 • combinatie met vrijwilligerswerk uitgesloten wanneer het voor dezelfde organisatie is en dezelfde activiteit


Opgelet: prestaties van 2020 betaald in 2021 vallen onder deze nieuwe regeling!

We’re always looking for talented people.

Kom jij ons team versterken?

Meer nieuws lezen? Check ook deze:

Je bedrijf verkopen of een bedrijf kopen? Eerste stappen in de share deal

22/02

Je bedrijf verkopen of een bedrijf kopen? Eerste stappen in de share deal
Dit artikel maakt deel uit van een reeks bijdragen over zowel de procedure als de bijzondere aandachtspunten bij de overname van een bedrijf. Deze bijdrage is de derde bijdrage in de reeks. Zoals reeds toegelicht in de inleidende bijdrage, kan je een…
Lees meer

Welke CO²-uitstoot is van toepassing in 2021, NEDC of WLTP?

11/02

Welke CO²-uitstoot is van toepassing in 2021, NEDC of WLTP?
De CO2-uitstoot van een bedrijfswagen is van belang voor de fiscale aftrekbaarheid, de berekening van het voordeel alle aard voor het privé- gebruik, maar ook voor de verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling (BIV). Hoe hoger de CO2-uitstoot,…
Lees meer

Verlenging betaalpauze bij financiële instellingen!

11/02

Verlenging betaalpauze bij financiële instellingen!

De laatste verlenging loopt tem 31/3/2021. Het uitstel aflossen van kredieten is voor ondernemers opnieuw verlengd! De nieuwe verlening loopt tem 30/6/2021.

De aanvraag voor deze verlenging dient te gebeuren voor 31/3/2021.

Lees meer