Verlaging van de registratierechten in Vlaanderen naar 3%

11/10


Koop je in 2022 een huis of appartement en is dit je eerste woning, dan betaal je vanaf dan nog slechts 3% registratierechten in de plaats van momenteel nog 6%. De aanpassing van de registratierechten werd aangekondigd in de Septemberverklaring van Vlaams minister-president Jambon. Hier tegenover staat dat de registratierechten voor een tweede eigendom zullen stijgen en ook aan de meeneembaarheid van de registratierechten komt een einde.

De enige en eigen woning

De daling van de registratierechten is van toepassing op de aankoop van een eigen en enige woning. Dit betekent dat wanneer je bijvoorbeeld een eerste appartement aankoopt voor 200 000 euro, waar je zelf in zal gaan wonen, je 6 000 euro registratierechten zal betalen in plaats van 12 000.

Heb je daarentegen al een woning, dan betaal je vanaf 2022 voor een tweede woning 12% registratierechten in de plaats van 10%. Op de aankoop van een huis voor 300 000 euro zal je dus 36 000 euro registratierechten betalen in plaats van 30 000.

Nog een extra stimulans voor jonge kandidaat-kopers is de daling van 5% registratierechten naar 1% voor renovaties die leiden tot de hoogste EPC-waarde.

Voorwaarden voor de gunstige regeling:

  • De bestaande woning die het voorwerp uitmaakt van de aankoop, moet gelegen zijn in Vlaanderen.
  • De koper is een natuurlijk persoon.
  • Het moet een zuivere aankoop betreffen van de volle eigendom van de woning. Een woning in vruchtgebruik of blote eigendom valt niet onder de regeling.
  • Binnen de drie jaar moet de inschrijving door de koper in het bevolkings- of vreemdelingenregister op het adres van de nieuwe woning geschieden.
  • De koper is nog geen (volle) eigenaar van een andere woning of bouwgrond

Indien de koper zich ertoe verbindt om uiterlijk binnen één jaar na de aankoopakte van de nieuwe woning, de vroegere woning of bouwgrond te vervreemden, vervalt deze laatste voorwaarde.

Uitdoven van de meeneembaarheid

Tegenover deze nieuwe en gunstige regeling voor de registratierechten op de aankoop van de eerste en enige woning, staat dat er een einde komt aan de meeneembaarheid. De meeneembaarheid van de registratierechten is de mogelijkheid om de registratiebelasting die je betaald hebt bij aankoop van de vorige woning, deels af te trekken van de registratierechten bij aankoop van de volgende woning.

Voor de meeneembaarheid van de registratierechten voorziet de overheid in een overgangsregeling tussen de periode van 1 januari 2021 en 1 januari 2024. Tijdens deze periode kan de koper nog kiezen tussen het verlaagd tarief van 3% registratierechten zonder meeneembaarheid of het gebruikelijke tarief van 6% mét meeneembaarheid.

In de komende periode moet het voorstel van de Vlaamse regering nog concreet uitgewerkt worden in wettelijke bepalingen. Een wijziging in de plannen is daarom niet uitgesloten.

Met vragen kan je steeds terecht bij onze Tax & Legal experts.

We’re always looking for talented people.

Kom jij ons team versterken?

Meer nieuws lezen? Check ook deze:

Medewerker in de kijker: Maxime

18/10

Medewerker in de kijker: Maxime
Hard werken, dat is hoe je ergens komt in het leven. Deze ingesteldheid werd hem met de paplepel ingegeven. In combinatie met zijn liefde voor cijfers en zijn innovatieve kijk op dossiers, zit Maxime bij Fidiaz helemaal op zijn plek. Hoe het werken in tea…
Lees meer

Draait de nieuwe bestuurder mee op voor fouten van voorgangers?

07/10

Draait de nieuwe bestuurder mee op voor fouten van voorgangers?
Je aanvaardt een bestuursmandaat in een vennootschap met een mooi verleden. Althans, dat dacht je want na korte tijd vallen de spreekwoordelijke lijken uit de kast. Of sterker nog: je wordt binnengehaald als de man of vrouw die de onderneming weer op het …
Lees meer

Onderzoek en ontwikkeling: de fiscale rol van Belspo

07/10

Onderzoek en ontwikkeling: de fiscale rol van Belspo
De vrijstelling van bedrijfsvoorheffing (BV) voor onderzoek en ontwikkeling is bijzonder belangrijk voor het aantrekken van ondernemingen die willen investeren in nieuwe technologieën. Maar wat valt er eigenlijk onder dat begrip ‘onderzoek en ontwikkeling…
Lees meer