Welke CO²-uitstoot is van toepassing in 2021, NEDC of WLTP?

11/02


De CO2-uitstoot van een bedrijfswagen is van belang voor de fiscale aftrekbaarheid, de berekening van het voordeel alle aard voor het privé- gebruik, maar ook voor de verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling (BIV). Hoe hoger de CO2-uitstoot, hoe nadeliger.

Van NEDC naar WLTP

Naar aanleiding van het dieselgate-schandaal, waarbij sommige autoconstructeurs het verbrandingsgedrag van hun dieselmotoren manipuleerden om zo tot een lagere CO2-uitstoot te komen, werd op Europees niveau een nieuwe, meer realistische test methode ingevoerd (WLTP of Worldwide Harmonized Light Vehicle Testing Procedures).

Nieuwe auto’s die binnen de EU verkocht worden, moeten sinds september 2018 verplicht gehomologeerd worden volgens de WLTP-normen. Deze nieuwe meetcyclus met strengere emissietests leidt tot gemiddeld 20% hogere CO2-percentages.

Naast de WLTP- uitstootwaarde dienden de autoconstructeurs tot eind 2020 ook een NEDC 2.0 waarde te berekenen en te vermelden op het gelijkvormigheidsattest, waardoor de meeste nieuwe auto’s twee uitstootwaarden hebben.

Welke uitstootwaarde moet op fiscaal vlak worden toegepast?

Aanvankelijk werd er in een overgangsregeling voorzien waarbij de oude NEDC-waarde nog tot 31 december 2020 mocht gebruikt worden in de fiscaliteit.

Om te vermijden dat auto’s die in realiteit evenveel uitstoten zwaarder zouden belast worden door een andere meting van de uitstoot, hebben de Minister van Financiën en de fiscus ondertussen beslist dat de NEDC-waarde ook na 1 januari 2021 gebruikt mag worden indien de auto officieel over twee uitstootwaarden beschikt.

Dus (voorlopig) verandert er voor auto’s met twee uitstootwaarden niets. Daar heeft men de keuze tussen de NEDC-waarde of de WLTP-waarde. Voor wagens waar er slechts één waarde bekend is moet men uiteraard die waarde toepassen.

De Dienst voor Inschrijvingen voertuigen (DIV) vermeldt geen CO2-uitstoot gegevens meer op het kentekenbewijs. U mag zich dus baseren op de gegevens van het gelijkvormigheidsattest in rubriek 49.4 gecombineerde CO2-waarde (WLTP) of rubriek 49.1 gecombineerde CO2-waarde – NEDC (2.0).

Binnenkort krijgen jullie hierover meer info in onze Webinar!

We’re always looking for talented people.

Kom jij ons team versterken?

Meer nieuws lezen? Check ook deze:

Je bedrijf verkopen of een bedrijf kopen? Eerste stappen in de share deal

22/02

Je bedrijf verkopen of een bedrijf kopen? Eerste stappen in de share deal
Dit artikel maakt deel uit van een reeks bijdragen over zowel de procedure als de bijzondere aandachtspunten bij de overname van een bedrijf. Deze bijdrage is de derde bijdrage in de reeks. Zoals reeds toegelicht in de inleidende bijdrage, kan je een…
Lees meer

Verenigingswerk: wat is er gewijzigd op 1/1/2021!?

11/02

Verenigingswerk: wat is er gewijzigd op 1/1/2021!?
Het Grondwettelijk Hof heeft eerder dit jaar de regels op het bijklussen (onbelast bijverdienen) vernietigd. Voor de sportsector heeft Het Parlement een nieuwe wet goedgekeurd met een aangepaste regeling voor 2021. Het is een tijdelijke oplossing voor 1 j…
Lees meer

Verlenging betaalpauze bij financiële instellingen!

11/02

Verlenging betaalpauze bij financiële instellingen!

De laatste verlenging loopt tem 31/3/2021. Het uitstel aflossen van kredieten is voor ondernemers opnieuw verlengd! De nieuwe verlening loopt tem 30/6/2021.

De aanvraag voor deze verlenging dient te gebeuren voor 31/3/2021.

Lees meer